x
1/1 
start stop bwd 

 

 

Privacy Statement

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciĆ«le doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens zal altjd geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.